I. WARUNKI OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń i dodatków na przyjęcia zwanych dalej PRODUKTAMI, prezentowanymi na stronie internetowej notoprzyjecie.pl oraz w ramach indywidualnych projektów.

Serwis i strona internetowa notoprzyjecie.pl nie jest sklepem internetowym. Strona notoprzyjęcie.pl jest własnością Gabrieli Koczwara, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Koczwara z siedzibą w Borzęcinie 718 k (32-825), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 8691958677.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Projekty zamieszczone na stronie notoprzyjecie.pl są podglądowe, ulegają zmianom i personalizacji.

Pytania dotyczące projektów i nawiązania współpracy prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego na stronie notoprzyjecie.pl, mailowo na adres: kontakt@notoprzyjecie.pl, telefonicznie: 506255277 lub osobiście w siedzibie firmy.

Sprzedaż produktów odbywa się drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość lub osobiście w siedzicie firmy, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a wykonującym zamówienie, zwanym dalej USŁUGODAWCĄ.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość treści Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązujących w nim zasad.

 

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

Zasady składania zamówienia określa niniejszy Regulamin oraz informacje zawarte na stronie internetowej notoprzyjecie.pl.

Zamówienie powinno być poprzedzone kontaktem za pomocą formularza kontaktowego na stronie notoprzyjecie.pl, mailowo na adres: kontakt@notoprzyjecie.pl, telefonicznie: 506255277 lub osobiście w siedzibie firmy.

Zamówienie składane jest drogą mailową lub osobiście w siedzibie firmy. Mail z zamówieniem musi zawierać wszyskie niezbędne dane do realizacji zamówienia. W momencie potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę, zawarta zostaje umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą na wykonanie określonego zamówienia.

Realizacja zamówienia jest rozpoczynana po otrzymaniu od Klienta pliku z danymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz po odebraniu elektronicznego potwierdzenia wpłaty. Klient uzyska odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Zamówione produkty wykonywane są według wybranego projektu ze strony internetowej lub zgodnie z indywidualnym projektem.

Terminy realizacji zamówienia uzależnione są od wybranej opcji zamówienia. Bieg realizacji rozpoczyna się od otrzymania pełnych danych do projektu i wpłynięcia opłaty na konto Usługodawcy. Dla projektów gotowych, wybranych na stronie internetowej termin realizacji wynosi maksymalnie do 7-10 dni roboczych, w zależności od wielkości zamówienia. Dla projektów z opcji modyfikacji projektów gotowych, termin realizacji wynosi do 10-14 dni roboczych. Dla projektów indywidualnych, termin realizacji wynosi do 14-21 dni roboczych.

Projekty, przesłane do zatwierdzenia Klientowi nie podlegają sprzedaży. Udostępniane są jedynie poglądowo, w celu akceptacji projektu i finalizacji zamówienia.

 

III. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Ceny produktów podane są na stronie www.notoprzyjecie.pl każdorazowo przy danym elemencie gotowego projektu.

Ceny dla każdego Klienta są ustalane indywidualnie na podstawie cen zawartych na stronie internetowej, z uwzględnieniem ilości i różnorodności zamawianych produktów. Klient ma prawo do wyceny całego zamówienia przed złożeniem zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację o należnej kwocie do zapłaty za całość zamówienia.

Możliwe jest zmniejszenie ceny produktów poprzez wykorzystanie obowiązującego w danym terminie hasła rabatowego.

Ceny produktów mogą ulec zmianie. Klienta obowiązują ceny podane na stronie internetowej www.notoprzyjęcie.pl w dniu składania zamówienia.

Zapłata za zamówienie dokonuje się poprzez przelew bankowy. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej, zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zamówienia. Wysyłka całości zamówienia następuje po otrzymaniu na konto Usługodawcy całości wpłaty.

 

IV. PRODUKTY

 

Klient może zakupić dowolne produkty wymienione na stronie internetowej. Istnieje możliwość zaprojektowania dodatków na przyjęcie innego rodzaju niż dostępne w podstawowej ofercie w indywidualnym zamówieniu złożonym przez klienta.

Produkty drukowane są metodą cyfrową, głównie na papierze kredowym lub satynowym o gramaturze 300 g.

Produkty składane ręcznie mogą się od siebie minimalnie różnić, jednakże każdy zamówiony element wykonywany jest z najwyższą starannością i dbałością o każdy detal.

Kolorystyka przedstawiona na zdjęciach na stronie internetowej może się nieznacznie różnić od wydruków gotowych produktów.

Firma zastrzega sobie prawo do publikacji w Internecie wszystkich wykonanych realizacji.

Produkty zamawiane są z uwzględnieniem trzech opcji wyboru: gotowego projektu, modyfikacji gotowego projektu oraz indywidualnego projektu. Opcja gotowego projektu dotyczy wyboru projektu dostępnego na stronie internetowej i jego personalizację (wpisanie imion i nazwisk gości, dat, zmiana koloru wstążki). Opcja modyfikacji gotowego projektu odnosi się do wyboru projektu gotowego, dostępnego na stronie internetowej, a następnie wprowadzenia dodatkowych zmian (zmiana czcionki, zmiana kolorystyki, zmiana ustawienia grafiki). Opcja ta jest dodatkowo płatna, na podstawie indywidualnej wyceny. Opcja indywidualnego projektu dotyczy realizacji projektu wyłącznie w oparciu o wytyczne klienta i stworzenie unikalnego projektu. Opcja ta jest dodatkowo płatna, na podstawie indywidualnej wyceny.

Projekty, rysunki, obrazki czy zdjęcia są własnością firmy Gabriela Koczwara lub osób trzecich. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. W trakcie realizacji projektów firma zastrzega sobie prawo do korzystania w sposób legalny z zasobów serwisów internetowych takich jak: creativemarket.com, shutterstock.com, freepik.com.

Klient ma obowiązek dostarczenia Usługodawcy niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia. Informacje powinny zostać przesłane drogą mailową w formie pliku tekstowego lub dostarczone osobiście w siedzibie firmy.

Wszelkie treści, które mają znaleźć się docelowo na zaproszeniach i innych produktach powinny być sprawdzone i nie zawierać błędów językowych. Na produktach umieszczane są dane zgodne z przesłanymi. W sytuacji opóźnienia otrzymania danych wydłuża się czas realizacji zamówienia.

Po otrzymaniu projektu produktu Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności zawartej w nich treści. Następnie Klient musi potwierdzić dalsze czynności poprzez AKCETACJĘ projektu. Akceptacja oznacza skierowanie projektu do druku bez możliwości wprowadzania kolejnych zmian.

Po akceptacji projektu Klient jest zobowiązany do opłacenia całości kwoty.

Firma nie bierze odpowiedzialności za błędy dostrzeżone po akceptacji projektu, nie będą one stanowiły podstawy do ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość otrzymania próbek zaproszeń. Wysyłany jest wybrany projekt zaproszenia w danej kolorystyce na koszt Klienta.

 

V. WYSYŁKA, REKLAMACJE I ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Zamówienia wysyłane są do Klienta po otrzymaniu całości kwoty na konto Usługodawcy.

Wysyłka realizowana jest przez za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Inpost. Koszt wysyłki uzależniony jest od wielkości zamówienia, ale nie przekracza 25 zł. Czas dostarczenia przesyłki nie jest wliczany w czas realizacji zamówienia. Klient zostaje poinformowany o wysłaniu zamówienia mailowo.

Produkty są zapakowane z uwzględnieniem stosownych zabezpieczeń. W sytuacji uszkodzenia zewnętrznego przesyłki należy sprawdzić przesyłkę przy odbiorze i spisać protokół szkody, który jest niezbędny w procesie reklamacji. Firma nie odpowiada za uszkodzenia dokonane przez firmę kurierską.

Produkty dostarczane do Klienta powinny być zgodne z danymi zawartymi w formularzu zamówienia. Poszczególne elementy, wykonywane  ręcznie mogą się od siebie różnić w minimalnym stopniu, co nie stanowi podstawy reklamacji. Wszystkie elementy składowe zamówienia wykonywane są z najwyższą starannością i dbałością o detale.

Sprzedawane Produkty są personalizowane, co oznacza, że nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku dostarczenia usługi sprzedaży produktów nieprefabrykowanych (personalizowanych; wykonanych według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu potrzeb konsumenta) nie obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Reklamacja zamówionych produktów musi nastąpić w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki.

Usługodawca ma prawo odmówić reklamacji, w sytuacji, gdy podstawą roszczenia jest nieznaczna różnica w kolorystyce produktów, wynikająca z oglądania projektu na różnych nośnikach. Kolory projektu na monitorze mogą do pewnego stopnia różnić się od wydruku na papierze. Odmowa reklamacji następuje również, gdy Klient dostrzeże błędy w treści wcześniej zaakceptowane w przesłanym projekcie do akceptacji.

Reklamacja jest uwzględniona w momencie, gdy dostarczone produkty zawierają błędy powstałe po Akceptacji projektu.

Klient jest zobowiązany do odesłania Produktów poddanych reklamacji w takim samym stanie jak zostały otrzymane. Proces rozpatrywania reklamacji trwa do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej z Produktami poddanymi reklamacji. W sytuacji uznania reklamacji Usługodawca zobowiązuje się do korekty powstałych błędów i przesłania do Klienta poprawionych produktów na koszt własny.

Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności logistycznych, losowych czy ekonomicznych u Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.

W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia w trakcie jego realizacji nie są zwracane opłaty, które pokrywają koszty częściowej realizacji zamówienia.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności i Plików Cookies.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udostępnione dane są wykorzystywane jedynie w celu kontaktu i realizacji złożonego zamówienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2023 r.

Regulamin może zostać poddany zmianom, które wejdą w życie w momencie ponownego udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej www.notoprzyjecie.pl

Dla każdego zamówienia obowiązuje Regulamin opublikowany na stronie w dniu składania zamówienia przez Klienta.

Składając zamówienie Klient akceptuje regulamin w całym jego brzmieniu.

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.